top of page

Sự kiện

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, dịch vụ và sự kiện. 

Th 5, 15 thg 9

|

Cuộc họp ảo

Họp Hội đồng quản trị

Thứ Năm THỨ BA của mỗi tháng từ @ 5:30 chiều - 6:30 chiều (Không họp trong tháng 7 hoặc tháng 12) Chi phí: Miễn phí

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Họp Hội đồng quản trị
Họp Hội đồng quản trị

Thời gian & Địa điểm

17:30 15 thg 9, 2022 – 18:30 CDT

Cuộc họp ảo

Giới thiệu về sự kiện

​Hội đồng quản trị Liên minh Khởi đầu Khỏe mạnh Quận Escambia họp vào thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng từ 5:30 chiều đến 6:30 chiều. Vui lòng gọi cho văn phòng Liên minh theo số (850) 696-2291 để biết chi tiết về địa điểm và RSVP để tham dự cuộc họp. ​ Liên minh hoạt động tại Sunshine hoan nghênh mọi người tham dự cuộc họp này.

Liên hệ: Allyson Anderson

E-mail: allyson@healthystart.info

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page