top of page
safe-sleep-environment-3_28545520720_o-EDIT.jpg

Sáng kiến Giấc ngủ An toàn

Giảm nguy cơ thương tích hoặc tử vong cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Sáng kiến Giường cũi cho Trẻ em Ngủ An toàn của Liên minh Khởi đầu Khỏe mạnh Quận Escambia giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường ngủ an toàn để giảm nguy cơ thương tích hoặc tử vong cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp giường cũi Graco Pack n Play® miễn phí và Bộ dụng cụ ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em dễ bị tổn thương nhất của Quận Escambia, phần lớn nhờ vào sự đóng góp từ các thành viên cộng đồng và đối tác kinh doanh hào phóng.
​​
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Sáng kiến Giường cũi cho Trẻ em Ngủ An toàn của Liên minh Khởi đầu Khỏe mạnh Quận Escambia hoặc để tìm hiểu cách bạn có thể giúp đỡ, hãy liên hệ với Allyson Anderson, Giám đốc Điều hành, theo số (850) 696-2291.

bottom of page