top of page
mom-2208928_1920.jpg

giới thiệu

Giới thiệu là gì?

Giới thiệu Healthy Start là công cụ sàng lọc tự nguyện cho phép Liên minh Khởi đầu Khỏe mạnh của chúng tôi tiếp cận với nhiều bà mẹ, ông bố và trẻ sơ sinh có thể có nguy cơ sinh kém hoặc kết quả phát triển kém. 

icon-transparent.png

Giấy giới thiệu

Nhấp vào tệp bên dưới để tải xuống mẫu giới thiệu của chúng tôi.

Ai có thể điền vào giấy giới thiệu?

Bất kỳ thành viên nào của cộng đồng đã nhận được sự đồng ý từ người đượcg được giới thiệu có thể điền vào mẫu đơn giới thiệu. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Pcơ quan biên tập

  • sản phụ khoa

  • Bộ Trẻ em và Gia đình (DCF)

  • Nhân viên xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần

Escambia Connect Referral Form 2023 (1).jpg
Tôi nên điền vào mẫu giới thiệu như thế nào?

Tất cả các thông tin cần thiết được đánh dấu. Vui lòng đảm bảo bao gồm tất cả thông tin nếu không chúng tôi sẽ không thể xử lý giới thiệu đúng cách.

Trường hợp đặc biệt:

  • Đối với trẻ sơ sinh: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số điện thoại của trẻ sơ sinh phải được đưa vào phần "Thông tin khách hàng". Và thông tin của mẹ nên được đưa vào phần "Phụ huynh/Người giám hộ".

  • Nếu đứa trẻ không được người mẹ chăm sóc và bạn đang giới thiệu trẻ sơ sinh: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số điện thoại của trẻ sơ sinh phải được đưa vào phần "Thông tin khách hàng". Và thông tin của người giám hộ nên được đưa vào phần "Phụ huynh/Người giám hộ".

  • Nếu đứa trẻ không được người mẹ chăm sóc và bạn đang giới thiệu người mẹ: bệnh nhân được giới thiệu sẽ được đánh dấu là "bà mẹ không có con dưới 18 tháng sau khi sinh" và thông tin của người mẹ sẽ được đưa vào thông tin khách hàng .

  • Đối với những người bị giam giữ: chúng tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai hiện đang bị giam giữ.

Làm cách nào để gửi thư giới thiệu?

Giới thiệu nên đượcgửi qua fax đến (850) 696-2551. Nếu bạn không thể fax, xin vui lòng gửi email đếng referrals@healthystart.info.

bottom of page