top of page

Sự kiện

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, dịch vụ và sự kiện. 

Th 4, 10 thg 8

|

Ảo

Cuộc họp nhóm đánh giá trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh (FIMR)

Cuộc họp này chỉ được mời vì tính bảo mật. Vui lòng liên hệ với Liên minh nếu bạn muốn tham gia.

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Cuộc họp nhóm đánh giá trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh (FIMR)
Cuộc họp nhóm đánh giá trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh (FIMR)

Thời gian & Địa điểm

12:00 10 thg 8, 2022 – 13:00 CDT

Ảo

Giới thiệu về sự kiện

Liên hệ: Claire Kirchharr 

Điện thoại:(850) 530-1955

E-mail: claire@healthystart.info

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page