top of page

Sự kiện

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, dịch vụ và sự kiện. 

Th 7, 15 thg 10

|

Facebook trực tiếp

Lễ Tưởng niệm Ngày Mang thai và Mất Trẻ sơ sinh Trực tuyến

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Lễ Tưởng niệm Ngày Mang thai và Mất Trẻ sơ sinh Trực tuyến
Lễ Tưởng niệm Ngày Mang thai và Mất Trẻ sơ sinh Trực tuyến

Thời gian & Địa điểm

19:00 15 thg 10, 2022 – 20:00 16 thg 10, 2022

Facebook trực tiếp

Giới thiệu về sự kiện

Liên minh Khởi đầu Khỏe mạnh của Quận Escambia sẽ tưởng nhớ những sinh mạng trẻ sơ sinh đã mất trong cộng đồng của chúng ta vào ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Một buổi thắp nến ảo sẽ được tổ chức trên Facebook Live lúc 7 giờ tối:

www.facebook.com/lightinthedarknessHealthyStart

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page